09.09.2021

Щодо державної субвенції для забезпечення житлом дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у 2021 році

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615 «Деякі питання забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» (далі – Постанова) затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – Порядок та умови).

На виконання Постанови розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 16 липня 2021 року № 751/од-2021 «Про утворення регіональної комісії з питань формування пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», утворено регіональну комісію, затверджено її положення та склад.

 Затверджені наступні  регіональні списки осіб у порядку черговості відповідно до дати включення у список громадян, які користуються правом позачергового отримання жилих приміщень, віком:

- від 16 до 23 років (включно,  які досягли 23 років протягом поточного бюджетного періоду) – 1506 дітей/осіб,

загальна потреба в коштах складає – 671 417 789,3 грн.

- від 23 до 35 років 35 (включно, які досягли 35 років протягом поточного бюджетного періоду) – 855 осіб,

загальна потреба в коштах складає – 411599920,5 грн. (з них, коштів державного бюджету – 288 119 945,2 грн.),

- старші 35 років – 5 осіб,

загальна потреба в коштах складає – 2 397 284,25 грн. (з них, коштів державного бюджету – 719 185,28 грн.)

для Одеської області у 2021 році передбачено кошти субвенції у розмірі 51682,9 тис. грн: 1034,0 – поточні видатки на утримання малого групового будинку та 50648,9 – капітальні видатки.

 Гранична вартість придбання житла для осіб визначається за такою формулою:

ГВЖ = (31 + 10) x Вг x Км, - формула з урахуванням роз’яснень, наданих Міністерством соціальної політики України від 07.07.2021 № 12009/0/2-21/57 «Про надання роз’яснення»

де ГВЖ - гранична вартість житла;

31 - 31 кв. метр загальної площі у квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із житлового фонду, з яких жила площа на особу повинна бути не менше середнього показника забезпеченості громадян жилою площею у відповідному населеному пункті;

10 - додаткові 10 кв. метрів жилої площі на особу з інвалідністю;

Вг - вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту за місцем перебування особи на квартирному обліку;

Км - коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, обласних центрів і міст обласного значення.

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті за місцем перебування особи на квартирному обліку обчислюється відповідно до нормативно-правових актів Мінрегіону.

Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова гранична вартість придбання житла не може перевищувати вартості спорудження житла, збільшеної в 1,75 раза, для обласних центрів і міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб - у 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. осіб - у 1,25 раза.

У разі придбання житла особами враховуються витрати на придбання земельної ділянки, на якій розташоване житло, якщо це не призводитиме до перевищення його граничної вартості, обчисленої відповідно до цього пункту.

Гранична вартість придбання житла для Одеської області складає               416 919 грн.

Гранична вартість придбання житла для м. Одеса складає 729 608,25 грн..

Гранична вартість придбання житла особі з інвалідністю для Одеської області складає 551 409 грн.

Гранична вартість придбання житла особі з інвалідністю для  м. Одеса складає 964 965,75 грн.

Придбання житла для осіб на умовах співфінансування з державного, місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством, здійснюється залежно від віку особи:

для осіб від 23 років до 35 років - 70 відсотків граничної вартості житла з подальшим зменшенням частки державного бюджету на 10 відсотків щороку, до 50 відсотків - у 2023 році та наступних роках;

для осіб старше 35 років - 30 відсотків граничної вартості житла компенсується з державного бюджету, у 2022 році та наступних роках грошова компенсація у розмірі граничної вартості житла здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.

Решта відсотків сплачується за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством.

Придбання житла для осіб до досягнення ними 23-річного віку здійснюється за рахунок державного бюджету в розмірі 100 відсотків граничної вартості житла.

Житло придбавається шляхом укладення договору купівлі-продажу, однією з істотних умов якого є заборона на відчуження такого житла протягом десяти років.

Заборона на відчуження такого житла накладається нотаріусом, що посвідчує договір купівлі-продажу, за зверненням органу опіки та піклування, підготовленим місцевим розпорядником, відповідно до вимог законодавства.

Заборона на відчуження такого житла не накладається у разі придбання житла особою після досягнення 23-річного віку.

Таким чином, для дітей/осіб, які перебувають на регіональній черзі віком 16-23 років передбачена кошти в обсязі – 31 855 157,99 грн. Даного обсягу коштів достаньо для забезпечення 74 осіб відповідно до дати взяття на квартирний облік (з них, 1 особа з інвалідністю та 2 особи з м. Одеса (діє коєфіцієнт збільшення вартості житла у 1,75 рази).

Для осіб, які перебувають на регіональній черзі віком 23-35 років передбачена кошти в обсязі – 18 074 556,73 грн. Даного обсягу коштів достаньо для забезпечення 58 осіб відповідно до дати взяття на квартирний облік (з них, 2 особи з інвалідністю та 5 осіб з м. Одеса (діє коєфіцієнт збільшення вартості житла у 1,75 рази).

Для осіб, які перебувають на регіональній черзі віком 35 років і старше передбачена кошти в обсязі – 719 185,28 грн. Даного обсягу коштів достаньо для забезпечення 5 осіб (всіх) відповідно до дати взяття на квартирний облік.

 

Таким чином, за рахунок державної субвенції цього року буде виплачена грошова компенсація 137 особам. Але 2229 осіб досі потребують забезпечення житлом, у зв’язку з чим органам місцевого самоврядування необхідно розробити відповідні програми та передбачити у бюджетах кошти на ці потреби, адже соціальний захист мешканців громад – їхній безпосередній обов’язок.